Skolas vīzija

Skolēns, praktizējot emocionālo inteliģenci kā vērtību, spēs realizēt savu potenciālu, kļūstot par sava dzīvesstāsta proaktīvu dalībnieku.
Pedagogs, mācot un mācoties kopā, pedagogs īstenos personalizācijas pieeju katra skolēna talantu attīstīšanai.
Skolēnu vecāki sadarbosies ar skolu, izmantojot daudzveidīgas iespējas, cieņpilnu komunikāciju un pozitīvu redzējumu.