Skolēnu ēdināšana

Jau 28 gadus veselīgas un ļoti garšīgas pusdienas Balvu Valsts ģimnāzijā piedāvā IU ,,Valdogs’’ Dzidras Sērmūkšas vadībā. Ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti apliecina pozitīvās atsauksmes no skolēniem, skolas darbiniekiem un vasaras nometņu dalībniekiem no dažādām Latvijas vietām daudzu gadu garumā.

Skolēnu kompleksās pusdienas 2020./2021. gadā

  • Maksa par kompleksajām pusdienām ir 1,85 EUR
  • No 1.septembra var norēķināties ar pārskaitījumu uz IU ,,Valdogs’’ norēķinu kontu: LV35UNLA0024001468715 norādot klasi, bērna vārdu un uzvārdu, un periodu

IU ,,Valdogs’’

  • Mēneša maksa līdz 1.datumam
  • Pusdienas atteikt pa tālruni: 29363193 līdz plkst. 9:00
  • Skaidras naudas norēķinus var veikt ēdnīcā no plkst. 8:00 – 14:00 katru darba dienu